METAVERSE คืออะไร

metaverse คืออะไร

METAVERSE คืออะไร?

Metaverse คืออะไร เป็นคำที่กว้างมากโดยทั่วไป หมายถึงสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งผู้คนสามารถเข้าถึง ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต คำนี้สามารถอ้างถึงพื้นที่ดิจิทัล ที่ทำให้ เหมือนจริงมากขึ้น โดยการใช้ความเป็นจริงเสมือน (VR) หรือความเป็นจริงยิ่ง(AR)
บางคนยังใช้คำว่า metaverse เพื่ออธิบายโลกของเกม ซึ่งผู้ใช้มีตัวละครที่สามารถเดินไปรอบๆ และโต้ตอบกับผู้เล่นคนอื่นได้
นอกจากนี้ยังมี metaverse เฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน ผู้ใช้สามารถซื้อที่ดิน เสมือนอนจริง และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลได้อีกด้วย
หนังสือ และภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ หลายเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับ metaverses ที่อธิบายครบถ้วน  คือโลกดิจิทัลทางเลือก ซึ่งแยกไม่ออกจากโลกทางกายภาพ ที่แท้จริง แต่นี่ยังคงเป็นเรื่องของนิยาย ปัจจุบันพื้นที่เสมือนส่วนใหญ่ ดูเหมือนภายในวิดีโอเกมมากกว่าชีวิตจริง
Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook กล่าวในเดือนกรกฎาคม ว่าบริษัทจะพยายามเปลี่ยนจากการเป็นบริษัทโซเชียลมีเดีย ไปเป็นบริษัท Facebook metaverse  ในอีกห้าปีข้างหน้า
เกมสำหรับเด็กยอดนิยม Roblox ซึ่งเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ในเดือนมีนาคมอธิบายตัวเองว่าเป็น บริษัท metaverse Fortnite ของ Epic Games ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Metaverse game
ในขณะนี้ ผู้คนโต้ตอบกันทางออนไลน์โดยไปที่เว็บไซต์ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือใช้แอปพลิเคชั่นรับส่งข้อความ แนวคิดของ metaverse คือ มันจะสร้างพื้นที่ออนไลน์ใหม่ ที่การโต้ตอบของผู้คน สามารถทำได้หลายมิติมากขึ้น ซึ่งผู้ใช้สามารถดื่มด่ำกับเนื้อหาดิจิทัลมากกว่าเพียงแค่ดู
ความสนใจที่เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วใน metaverse สามารถเห็นได้จาก การแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากมีคนจำนวนมากขึ้น เริ่มทำงาน และไปโรงเรียนจากทางไกล จึงมีความต้องการวิธีที่จะ ทำให้การโต้ตอบออนไลน์ เหมือนจริงมากขึ้น