หมวดหมู่: เพิ่มทักษะ

ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน พัฒนาตัวเองให้เก่ง และโดดเด่นกว่าใคร เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English skill) เพิ่มทักษะในด้านการบริหารจักการ