เพิ่มทักษะ2022 อัพสกิลไปอีกขั้น กับทักษะอาชีพน่าเรียนรู้ปี 2022 พัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มทักษะ2022

เพิ่มทักษะ2022 ทักษะมาแรงในปี 2022 ที่คนวัยทำงานต้องมี ทักษะสำคัญสำหรับคนทำงานในปี 2022

เพิ่มทักษะ2022 การ เพิ่มทักษะ ให้กับตัวเอง ให้ก้าวทันโลกเป็นเรื่องที่จำเป็น หากคุณต้องการที่จะอยู่รอด และก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก รวมไปถึงวิกฤติ ของเศรษฐกิจคุณจำเป็นที่ต้อง เรียนรู้ ทักษะ ใหม่ ที่ ควร เรียน รู้ ใน ปี 2565 ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวม ทักษะที่ควรเรียนรู้ ไลฟ์ สไตล์ ของคนไทย เพื่อพิชิตเป้าหมาย เอาชนะตัวเอง รวมไปถึงการพัฒนาตัวเอง และ Soft Skill 2022 มีอะไรบ้าง

เพิ่มทักษะ2022

1. ทักษะการสื่อสาร ในโลกดิจิตอล ทักษะการสื่อสาร เป็นเรื่องที่สำคัญมาก นอกจากฟังพูดอ่านเขียนแล้ว ยังต้องมีทักษะการนำเสนอ ให้คนสนใจ น่าฟังอยากติดตาม ซึ่งทักษะเหล่านี้ หากเราฝึกฝนจนชำนาญแล้ว ยังสามารถช่วยลด การทำงานที่ผิดพลาด การสื่อสารที่ผิดพลาด และอาจทำให้การทำงานนั้น ประสบความสำเร็จได้อีกด้วย

2.การบริหารจัดการเวลา 1 วันเรามีแค่ 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่เราจะได้อะไรจาก 24 ชั่วโมงนั้นแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน บางคนแทบไม่ได้อะไรเลย ในหนึ่งวันบางคนนั้นมีเวลาฝึกฝนตัวเองและบริหารจัดการเวลาได้ดี เรียงลำดับความสำคัญในแต่ละวัน และจัดการลำดับขั้นตอนได้ดีเยี่ยม ดังนั้นทักษะการจัดการเวลา อาจทำให้คุณสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้ตรงเวลาอีกด้วย

3. ทักษะการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น เป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่สำคัญมาก เพราะเราต้องทำงานกันเป็นทีม หากทีมไม่มีความสามัคคี ปรองดอง อาจทำให้ทำงานนั้น ไม่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายและการสื่อสารภายในไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ดังนั้นการฝึกทักษะ การทำงานเป็นทีม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เริ่มจากการวางเป้าหมาย นำเสนอไอเดีย และระดมความคิดลงมือทำ ปรองดองและช่วยเหลือกัน

4.ทักษะความยืดหยุ่นและปรับตัว การรู้จักการปรับตัว ให้เข้ากับทุก ๆ สถานการณ์ และก้าวทันทุก ๆ อย่างเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ที่จะต้องมี เริ่มจากการสังเกตคนรอบข้าง ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดที่ควรแก้ไข และเปิดใจพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

5.ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล อัปเดตข่าวสาร ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และรู้จักจับประเด็น และนำมาตีความ ด้วยหลักการและเหตุผล รวมไปถึงการรู้จัก หาวิธีแก้ปัญหา

สำหรับ 5 ทักษะที่เรานำมาฝากในวันนี้ หากทุกคนรู้จักเรียนรู้ แล้วพร้อมปรับตัวเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะทำให้เราก้าวผ่านทุก ๆ อุปสรรครอบตัวไปได้ และยังช่วยฝึกทักษะให้เราได้ ทดลองเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอค่ะ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ @UFA-X10

 

เรียบเรียงโดย แพรรี่คนสวย