ทักษะแห่งอนาคต รวบรวมทักษะสำคัญ ที่เด็กรุ่นใหม่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะมาเปลี่ยนอนาคต

ทักษะแห่งอนาคต

ทักษะแห่งอนาคต ที่ทุกคนจำเป็นต้องมี สำหรับการใช้ชีวิตและการทำงาน

ทักษะแห่งอนาคต ต้องบอกเลยว่า ในปัจจุบัน โลกของเรามีวิวัฒนาการ ที่รวดเร็วมาก ๆ ทำให้ทักษะบางอย่าง ที่จำเป็นในอดีต ไม่จำเป็นแล้วในปัจจุบัน เพราะมีเทคโนโลยี หรือหุ่นยนต์ เข้ามาทำหน้าที่แทน แต่เราก็ยังต้อง เพิ่มทักษะ ที่เป็น Skill ในอนาคต

 

10 ทักษะ แห่งอนาคต มีอะไรที่เรา ต้องฝึกฝนบ้าง ?

ทักษะแห่งอนาคต

1. การคิดวิเคราะห์ ทักษะที่เด็กไทย ต้องให้ความสำคัญ เพราะทักษะนี้ จะเป็นอีกหนึ่ง ทักษะในอนาคต ที่สำคัญมาก

2. การสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะที่คนดังระดับโลก ให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่า การสื่อสารคือ กุญแจสำคัญ ของการทำธุรกิจ

3. ความคิดสร้างสรรค์ อีกหนึ่ง ทักษะที่ จํา เป็น ในปัจจุบัน และยังคงจำเป็นอยู่ในอนาคต เพราะความคิดสร้างสรรค์ คือทักษะที่ AI ยังไม่มีสามารถทำแทนได้

4. ความเป็นผู้นำ ทักษะนี้เป็นทักษะ ที่มีการฝึกฝน มาตั้งแต่อดีต คนที่ใช้ทักษะนี้ได้ดี มักจะมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่น ๆ

5. ทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะที่สำคัญ ที่กลายเป็นทักษะ ที่ทุกคนต้องมีไปแล้ว เพราะเทคโนโลยี จะมาเปลี่ยนวิถี การดำเนินชีวิตอย่างแน่นอน

6. ความกระหายที่จะเรียนรู้ ทักษะนี้ถือว่าเป็น ทักษะที่คนสำเร็จส่วนใหญ่ มีเกือบทุกคน

7. การเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ทักษะสำคัญที่ หลายคนมองข้าม ซึ่งต้องยอมรับว่า หลังจากที่โลก มีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่รวดเร็ว ทำให้ทักษะนี้ จึงเป็นทักษะ ที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก

8. การยอมรับในความหลากหลาย ทักษะนี้คือทักษะ ที่เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มี เพราะการยอมรับความคิด ที่มีความหลากหลาย จะช่วยให้องค์กร ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

9. การตัดสินใจ ทักษะที่สำคัญ ที่หลายองค์กร กำลังฝึกฝน ให้กับพนักงาน เพื่อช่วยให้งาน มีความคืบหน้าอย่างก้าวกระโดด

10. ความฉลาดทางอารมณ์ เรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญ ที่ต้องฝึกฝนเด็กรุ่นใหม่มาก ๆ เพราะอารมณ์คือสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จส่วนใหญ่

 

 

 

สามารถติดตาม ไลฟ์ สไตล์ ของคนไทย เพิ่มเติมที่ @UFA-X10

 


เรียบเรียง BOMEBAMB