ชีวิตรักสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตแบบรักสิ่งแวดล้อม

ชีวิตรักสิ่งแวดล้อม

ชีวิตรักสิ่งแวดล้อม ชีวิตที่เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว อยู่กับธรรมชาติอย่างลงตัว

ชีวิตรักสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นไลฟ์สไตล์ อย่างหนึ่งในยุคนี้ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยการใช้ชีวิตสไตล์นี้ คือการเข้าใจ ถึงผลกระทบ ระหว่างการใช้ชีวิต ของเรากับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา และค้นหาเส้นทาง ที่จะสามารถ ใช้ชีวิตอยู่ได้ดีขึ้น

โดยที่มาของ ไลฟ์สไตล์แบบนี้ มาจากการปรับใช้ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในโปรแกรม UN Environment ที่เป็นโครงการเปิดทาง ที่จะค้นหาการใช้ชีวิต อย่างยั่งยืนและ ควบคุมการตัดสินใจ ให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร

ชีวิตรักสิ่งแวดล้อม

การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายสิ่งแวดล้อม แต่ก็ไม่มีเจตนาช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 

คนเราส่วนใหญ่ ตื่นขึ้นมาเพื่อ จะใช้ชีวิตของตัวเอง และมุ่งมั่นเพื่อ จะทำตามความ ทะเยอทะยานของตัวเอง ในขณะที่บางส่วนของโลก พวกเขามีสิ่งของ ในชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่ง ของโลกต้องดิ้นรน เพื่อที่ตัวเองจะมีปัจจัย พื้นฐานในชีวิต

อนาคตของเรา ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ของเราและทางเลือก ที่เราเลือกใน ชีวิตของเรา ทำงานในบทบาท ของผู้บริโภคของโลก เราดูแลบ้านอย่างไร กินอาหารอะไร ใช้ชีวิตอย่างไร พักผ่อนอย่างไร สิ่งที่เราซื้อและ วิธีที่เราคำนึงถึงโลกของเราเอง

ผู้คนจะไม่เปลี่ยน พฤติกรรมเพื่อ สิ่งที่เขาควรทำ พวกเขาไม่ตอบสนอง ต่อข้อมูลและ สถิติที่โชว์ แม้จะรู้ว่าอนาคต จะแย่ลงก็ตาม ผู้คนสนใจเพียงที่ จะเติมเต็มความต้องการ และความทะเยอะทะยาน ของตัวเอง

พวกเขาตัดสินใช้ชีวิตจากราคา การเข้าถึง ประสิทธิภาพ และเงื่อนไข การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย หรือตามเทรนด์ ซึ่งการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเลย

และถึงแม้ผู้คนที่ ต้องการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน ก็มักจะไม่มีข้อมูลหรือ ไม่มีโอกาสเข้าถึง วิถึชีวิตดังกล่าวฉะนั้น สำหรับผู้ที่สนใจไลฟ์สไตล์แบบนี้ สามารถค้นหาข้อมูล โดยการค้นหาคำว่า การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน และเริ่มต้นจากตรงนั้นไปได้